Poziční systémy pro nastavování polohy

 

Poziční systém APOS pro detekci a nastavování polohy 

 

Poziční systém APOS pro detekci a nastavování polohy ve spojení s VAHLE trolejovými vedeními byl vyvinut pro automatizované dopravní systémy v technologiích pohybu materiálu a výrobků.

 

 

Systém APOS - princip fungování

 

 

Systém VAHLE - APOS se skládá z kódového pásku s magnetickým průběžným kódováním a ze snímací hlavy s integrovaným obvodem, který signalizuje pozici zařízení centrální řídící jednotce.

Elektronická snímací hlava eviduje z kódového pásku pozici zařízení a vyhodnocuje jí zpracovatelným způsobem pro následné řízení.

Kódový pásek je ve výrobě příčně magnetizován a obsahuje digitální podélné kódování.

Elektronická snímací hlava přenáší kód z kódové pásky (a dále propojovacím převodníkem centrální řídící jednotce), kontaktním nebo bezkontaktním způsobem.

 

 

 

 

Kontaktní přenos kódu (u trolejových vedení U 10, FABA 100, VKS 10). 

Kódový pásek je osazen v kódovém nosném profilu a je překrytý kluzným páskem, který usnadňuje kontaktní přenos kódu prostřednictvím kluzného snímače LKG-17, sdruženým v sestavě proudových sběračů pro tato trolejová vedení.

Kódový nosný profil je buď přiřazen k trolejím (u U 10 a FABA 100) nebo osazen v kompaktním trolejovém vedení (VKS 10).

Kluzný snímač eviduje pozici spotřebiče a vyhodnocuje ji v rozhraní RS 485, popř.SSI Gray Code atd. Pomocí propojovacího převodníku SU, je pozice spotřebiče předávána v rozhraní Profibus, Interbus atd. centrální řídící jednotce. 

 

Bezkontaktní přenos kódu (u trolejových vedení KBH a MKL).

Kódový pásek je osazen v drážce na spodní straně profilu trolejového vedení KBH nebo MKL. Kód z kódové pásky je přenášen bezkontaktně snímací hlavou LB-15, osazenou v unášecím vozíku LW, pojíždějícím na kolečkách uvnitř profilů KBH a MKL, stejně jako proudové sběrače pro tato trolejová vedení.

Snímací hlava eviduje pozici spotřebiče a vyhodnocuje ji v rozhraní RS 485, popř.SSI Gray Code atd. Pomocí propojovacího převodníku SU, je pozice spotřebiče předávána v rozhraní Profibus, Interbus atd. centrální řídící jednotce.

 

 

Výhody systému APOS

 

- naprosto přesná identifikace pozice až do 524 m

- prostorově úsporná a montážně snadno integrovatelná, popř.dodatečně vybavitelná řešení identifikace pozice, ve spojení se systémem trolejového vedení nebo paralelně s trolejovým vedením (U10, FABA 100, VKS 10, KBH, MKL)

- naprosto přesná identifikace pozice také při zapnutí nebo výpadku proudu

- spolehlivá identifikace pozice, nezávislá na působení vlhkosti, mokra, ledu, nebo prachu

- bezporuchové fungování za nepříznivých světelných podmínek, např.mlze nebo odrazu světla

- bezporuchové fungování při chemických vlivech, např.působení glycerinu, minerálních olejů, kyseliny mravenčí, atd.

- odolný vůči vibracím a otřesům

- kombinovatelný pro horizontální i vertikální automatizované dopravní systémy 

 

 

vahle