ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA :

 

 S.D.A. s.r.o.

 Jána Bottu č.4

 SK-974 01 Banská Bystrica

 TEL. : +421 48 472 3411

 MOBIL CZ: +420 773 241560

 MOBIL SK: +421 908 056393

 FAX: +421 48 4723469

 E-Mail VAHLE CZ: info@pozitronvahle.cz

 E-Mail VAHLE SK : sekretariat@s-d-a.sk

 www.pozitronvahle.cz

 

vahle