Izolované jednopólové troleje

 

Izolované jednopólové troleje všeobecně

 

U izolovaných jednopólových trolejí je profilovaný měděný, popř. i nerezový vodič (nebo hliníkový vodič s kontaktní měděnou nebo nerezovou plochou), nebo ocelový vodič, podle typu trolejí různého průřezu, uložen v plastovém pouzdru, které jednak vodič izoluje a jednak svým specifickým tvarem zabraňuje případnému kontaktu obsluhy spotřebičů s vodičem. 

Počet pólů je libovolně volitelný sestavou izolovaných jednopólových trolejí do vícepólových trolejových vedení. Jsou použitelné ve spojení s uhlíkovými proudovými sběrači i kroužkovými sběrači.

Vyznačují se vysokou bezpečností nejen kvůli plastovému odizolování, ale i kvůli splnění normy tzv.zkušebního prstu VDE, předepisující takové provedení plastového pouzdra troleje, které zamezuje kontaktu lidských prstů s měděnými vodiči troleje.

 

Ochrana proti přepólování

 

Zemnící vodič PE izolované troleje zamezuje v důsledku specifického tvaru, aby proudový spotřebič zůstal pod napětím i v případech nepředpokládaných výrobních situací. Tímto je zamezeno případným poruchám při opravách, ale i při údržbě, instalaci a uvedení do provozu.

Specifickému tvaru zemnícího vodiče odpovídá i specifický tvar zemnícího proudového sběrače PE, takže PE proudový sběrač nemůže vjet do fázového vodiče.

 

 

 

Modulární stavebnicový systém

 

Stavebnicový princip umožňuje pomocí násuvných nebo šroubovacích spojek, koncových a traťových napájení, rozpojení a přechodů a mnoha jiných prvků, flexibilní a rychlou adaptaci na změny vedení mobilních proudových spotřebičů, výrobních a logistických linek a na změny požadavků na ovládaní a řízení výrobních, provozních a logistických procesů.

 

Výhody

Spolehlivý přenos proudu a dat

Jednoduchá montáž

Jednoduchá adaptace na změny vedení a řízení

Vysoká životnost a nízká náročnost na údržbu

Ochrana proti případnému dotyku

Nejnamáhanější součást přenosu proudu, proudové sběrače, se vyznačují vysokou životností a nízkou náročností na údržbu

Pouzdro zemnicího vodiče je barevně značeno

Specifický tvar zemního vodiče a proudového sběrače zamezuje záměnu zemnicího vodiče za fázový vodič  

 

 

 

Izolované jednopólové troleje U10 

 

Izolované jednopólové troleje U10 byly vyvinuty zejména pro elektrické podvěsné linky pro hlavní i řídící proudové obvody a rovněž pro přenos dat (Powercom). Využití nacházejí ale i v mnoha jiných oblastech výroby, skladování, logistiky a přepravní techniky.

 

 

 

Používají se pro proud od 10 do 100 A a napětí do 600 V.

 

Jsou použitelné výhradně do vnitřního prostředí.

Dodávají se ve standartních délkách 6 m, možná je dodávka kratších délek.

Plastové pouzdro zemnicího vodiče je na čelních hranách označeno žlutě.

Je možné je ohýbat do oblouků v horizontálním i vertikálním směru.

 

V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC. 

 

 

 

 

 

 

Izolované jednopólové troleje FABA 100

 

Troleje FABA 100 jsou ve výrobním programu společnosti VAHLE od převzetí společnosti FABA společností VAHLE. Troleje FABA 100 se vyznačují vysokou spolehlivostí a na základě modulárního stavebnicového systému, vlastním prakticky všem izolovaným jednopólovým trolejím vyráběných společností VAHLE, také výraznou flexibilní adaptibilitou na změny vedení linek a drah pro mobilní spotřebiče a změny požadavků na jejich řízení. Troleje FABA 100 se výrazně osvědčily u automatizovaných vnitřních logistických systémů, a s úspěchem se používají i pro elektrické podvěsné linky a všeobecně v přepravní technice.

Používají se pro proud do 100 A a napětí do 1000 V.

 

Jsou použitelné do vnitřního prostředí, ve výjimečných případech i do krytých venkovních prostředí, kdy jejich případné použití musí být konzultováno s výrobním závodem.

Dodávají se ve standartních délkách 3 a 5 m, možná je dodávka kratších délek.

Plastové pouzdro zemnicího vodiče je na čelních hranách označeno žlutozeleně. 

Je možné je ohýbat do oblouků v horizontálním i vertikálním směru.

 

V standartním provedení se dodávají v oranžové barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v oranžové barvě i pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC. 

 

Izolované jednopólové troleje U15, U25, U35

 

Troleje U15, U25, U35 jsou troleje sestavitelné do vícepólových trolejových vedení pro přívody proudu, dat a řídících signálů u jeřábové techniky, podvěsných linek, skladovací a přepravní techniky, výtahových zařízení, velkoplošných rolovacích vrat, vysokonapěťových zařízení, šachtových trolejových vedení atd.

 

Použitelné do vnitřního i venkovního prostředí. 

Dodávají se ve standartních délkách 6 m, možná je dodávka kratších délek.

Plastové pouzdro zemnicího vodiče je na čelních hranách označeno žlutě. 

Je možné je ohýbat do oblouků v horizontálním i vertikálním směru.

Je možné je dodat s vytápěcím systémem.

 

 

 

 

 

Troleje U15 se používají zejména u lehčích jeřábů, dopravních a volnočasových zařízení, podvěsných linek, regálových zakladačů, zkušebních stanic v sériové výrobě, výtahových zařízení, velkoplošných rolovacích vrat atd.

Používají se pro proud od 10 do 100 A a napětí do 660 V.

V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC, v tmavošedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 130ºC.

 

Troleje U25 se používají u těžších jeřábů, jako např.mostových jeřábů, výkonných podvěsných drah, přepravních a volnočasových zařízení, věžových výtahů atd.  

Používají se pro proud od 200 do 450 A a napětí do 1000 V.

V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC.

  

Troleje U35 mají stejné použití jako U25.  

Používají se pro proud od 500 do 1250 A a napětí do 1000 V.

V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC, v tmavošedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 130ºC.

 

Izolované jednopólové troleje U20, U30, U40

 

Troleje U20, U30, U40 jsou troleje sestavitelné do vícepólových trolejových vedení pro přívody proudu, dat a řídících signálů u jeřábové techniky, transportních a přepravních zařízení se současným nasazením více zdvihacích a dopravních strojů, vysokonapěťových zařízení, šachtových trolejových vedení a u zařízení provozovaných za obzvláště náročných podmínek, jako v zinkovnách, galvanovnách, hutích a koksárenských provozech atd.

 

Použitelné do vnitřního i venkovního prostředí. 

Dodávají se ve standartních délkách 6 m, možná je dodávka kratších délek.

Plastové pouzdro zemnicího vodiče je na čelních hranách označeno žlutě. 

Je možné je ohýbat do oblouků v horizontálním i vertikálním směru.

Je možné je dodat s vytápěcím systémem.

 

 

 

 

 

 

Troleje U20 se používají zejména u těžších jeřábů ,transportních a přepravních zařízení se současným nasazením více zdvihacích a dopravních strojů, otočných plošin, zařízení zinkoven, galvanoven a moříren.

Používají se pro proud od 80 do 210 A a napětí do 1000 V.

V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC.

 

Troleje U30 se používají u těžších jeřábů, jako např.mostových jeřábů, výkonných podvěsných drah, přepravních a volnočasových zařízení, věžových výtahů atd.  

Používají se pro proud od 200 do 450 A.

V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC.

  

Troleje U40 se používají u těžkých jeřábů a vykládacích jeřábů všeho druhu (pro pojezd jeřábu i jeřábové kočky), kontejnerových překladačů, koksovacích strojů za běžné teploty, šachtových trolejových vedení přístavních jeřábů, hutních jeřábů, zařízení s vysokými energetickými nároky, vysokonapěťových zařízení atd.  

Používají se pro proud od 600 do 1250 A. 

V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 55ºC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30ºC do + 85ºC.

vahle