Otevřené troleje

 

Otevřené troleje VAHLE byly vyvinuty v roce 1912 Ing.Paulem Vahle. U do té doby běžně používaných trolejových drátů často docházelo z důvodu nestability a rozpínání drátů k častému přerušení kontaktu, značnému jiskření, popř. i prasknutí drátu. Paul Vahle dosáhl potažením ocelového profilu tvaru T měděným vodičem, vysoké stability troleje, spolehlivého kontaktu, a tím značného snížení přechodového odporu mezi měděným vodičem a kluznou uhlíkovou hlavou proudového sběrače. Tímto se významně zabránilo častým provozním výpadkům a bylo dosaženo vysoké životnosti troleje.

 

Otevřené troleje představují spolehlivý přívod proudu pro jmenovitý proud až 4000 A pro všechny pohyblivé průmyslové spotřebiče s převládajícím provozem ve stížených podmínkách, např.u mostových jeřábů, vykládacích jeřábů, kontejnerových překladačů, jednokolejných drah, koksárenských zařízení, hutí, oceláren a sléváren, překladových a přístavních terminálů, lodních jeřábů, cementáren, plynáren atd.

 

 

Společnost VAHLE se zabývá neustálým technickým zdokonalováním a inovacemi různých trolejových vedení. V pruběhu více než 90-ti let byly vyvinuty následující systémy otevřených trolejí:

 

Otevřené troleje s nosným ocelovým profilem T, podélně potaženým měděnou hlavou, jsou klasickou otevřenou trolejí.

Otevřené troleje s nosným hliníkovým profilem T, potaženým měděnou hlavou, jsou vzhledem k nízké hmotnosti a vysoké vodivosti zvlášť hospodárné.

Otevřené troleje s nosným plastovým profilem T, potaženým měděnou hlavou, představují vhodné řešení zejména v obzvláště korozivním prostředí a vysokou vlhkostí vzduchu.

Otevřené celoměděné troleje tvaru T se doporučují pro vysoké proudové zatížení a pro vlhké prostředí.

 

 

Jsou použitelné pro vnitřní i venkovní prostředí. 

Používají se standartně pro proud od 220 do 1580 A (na přání až do 4000 A) a napětí do 1000 V (na přání až 20000 V).

Teplotní rozdíly a z toho plynoucí délková roztažnost trolejí jsou eliminovány dilatačními spojkami. Kluzné upevnění k nosným konstrukcím je umožněno bajonetovými uzávěry, osazenými na izolátorech. Izolátory jsou vyráběny z polyamidu a lité pryskyřice (pro teploty prostředí do +80ºC), z průmyslového porcelánu (pro teploty prostředí do +100ºC) nebo z micaveru (pro teploty prostředí do +400ºC).  

 

 

 

Zvláštní provedení

 

Otevřené troleje se mohou dodávat podle potřeby i v obloukovém provedení.

Ke všem otevřeným trolejím je možné dodat vytápěcí systém.

Na přání se dodávají otevřené troleje až pro proud do 4000 A a napětí do 20000 V.

Na přání mohou být nosné ocelové profily žárově pozinkované, nebo opatřeny nátěrem podle výběru zákazníka. 

 

 

Příslušenství k otevřeným trolejím

 

Dilatační a pevné spojky

Zajišťovací a připevňovací svorky

Držáky a podpěry trolejí

Izolátory pro vysoké a nízké napětí

Proudové sběrače

 

 

 

Název souboruTyp souboru
Katalog otevřených trolejí DEpdf

vahle